top of page
DSC_1032.JPG
Zápis

Spoločenstva

Školská komunita postavená na učenie.

Spoločenstva

Školská komunita postavená na učenie.

Spoločenstva

Školská komunita postavená na učenie.

Prihlášky sa prijímajú pre všetky ročníky pred K až 4. ročníkom

Odkazy na prihlášku študentov a informácie o práve zúčastniť sa sú uvedené nižšie.

Aplikácia v angličtine

Dátum ďalšej lotérie: 4. 4. 2022 o 9:00

Aplikácia v angličtine

Dátum ďalšej lotérie: 4. 4. 2022 o 9:00

Aplikácia v angličtine

Dátum ďalšej lotérie: 4. 4. 2022 o 9:00

Aplikácia v angličtine

Dátum ďalšej lotérie: 4. 4. 2022 o 9:00

Aplikácia v angličtine

Dátum ďalšej lotérie: 4. 4. 2022 o 9:00

Aplikácia v angličtine

Dátum ďalšej lotérie: 4. 4. 2022 o 9:00

bottom of page